Traktamente Brno 2020

Om du ska på tjänsteresa till Brno kan det vara bra att ta reda på aktuellt traktamente för resor till Tjeckien. Skatteverket reglerar varje år gränsen för traktamente för alla länder i världen. De belopp som är satta för Tjeckien och övriga länder begränsar det maximala beloppet som en arbetsgivare kan betala ut till en anställd utan skatteplikt. Vid resa till exempelvis Brno är tanken att traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnader som uppstår i och med resan, exempelvis för restaurangbesök och vardagliga småutgifter.

För 2020 har Skatteverket beslutat om ett maximalt traktamente på 436 svenska kronor per dag för resor till Brno då det är det maximala traktamentet för resor till Tjeckien. Om du under din resa till Brno även kommer att besöka andra städer i Tjeckien är traktamentet detsamma även för dessa städer. Däremot om du kommer att besöka närliggande länder i Europa eller andra delar av världen så behöver du även ta reda på aktuellt traktamente för dessa länder.

I Brno, och hela Tjeckien för den delen, används valutan Tjeckisk krona som betalningsmedel. Innan en resa till Brno kan det vara bra att ta reda på aktuell valutakurs (växlingskurs) för Tjeckisk krona. Valutakoden för Tjeckisk krona är CZK, vilket är bra att veta när du söker aktuell valutakurs för Tjeckisk krona.

Ett tips är att en sökning på Google enligt nedan ger aktuellt värde på 1 CZK inför din resa till Brno.

1 CZK to SEK

Du kan självklart även omvandla andra belopp i Tjeckisk krona till svenska kronor på samma sätt.

10 CZK to SEK

100 CZK to SEK

100 CZK to SEK