Om Brno.se

Produkter som presenteras på Brno.se varken säljs eller hyrs ut av Brno.se. Produkterna erbjuds av det eller de företag som det refereras till på respektive produktsida. Om du letar efter mer detaljerad information om en produkt rekommenderas du kontakta företaget som erbjuder produkten. Om det mot förmodan skulle vara olika uppgifter på Brno.se och på hemsidan för företaget som erbjuder produkten så gäller informationen på hemsidan för företaget som erbjuder produkten.

Brno.se ägs och drivs av Windfall. Om du har frågor rörande annonsering på Brno.se kan du använda detta kontaktformulär.